• Máy in phun date Bestcode

  • Bestcode Co.

  • Nhân viên công ty Quang Bảo

  • In date, nsx hsd trên mọi bề mặt sản phẩm và chất liệu

  • Thư mời triển lãm thực phẩm đồ uống 2017 - công ty Quang Bảo

  • Máy in phun date Bestcode series

Mực in Best code

Phạm viMực in Một loạt các loại mực in khô nhanh đã được phát triển để sử dụng với hệ thống in ấn BestCode 80 Series. Mực có sẵn bao gồm MEK, Acetone, Ethanol và Acetone / mực Ethanol pha trộn. Nhiều màu sắc có sẵn và một số chất lỏng đặc biệt cho các ứng dụng độc đáo.
ĐĂNG KÝ NHẬN MAIL Đăng ký