• Nhân viên công ty Quang Bảo

 • In date, nsx hsd trên mọi bề mặt sản phẩm và chất liệu

 • Thư mời triển lãm thực phẩm đồ uống 2017 - công ty Quang Bảo

 • Máy in phun date Bestcode series

 • xmas-happy-new-year-2021

 • máy in phun date fastjet

 • máy in phun date

CIJ Inkjet Printer Fastjet F530

CIJ Inkjet Printer Fastjet F530
 • Noozle: 40/50/60/70 um
 • Print height: 1.2 - 15 mm
 • Print lines: 1 - 3 lines
 • Print Window: 26 dots
 • Printing distance: 2 - 15 mm
 • Max printing speed: 320 m/minutes
 • Input system: Standard American Keyboard
 • Print fonts: 5 x 5, 7 x 5, 9 x 7, 11 x 9, 16 x 11, 19 x 14, 24 x 16
 • Operating rang: 5 - 45 độ C
 • Print data source: USB, RS232, TCP/IP
 • Industrial protection: IP 55
 • Positive air pump: Standard
 • Ink recovery pump: Standard
 • Solvent Flush pump: Standard
 • Consumable adding methods: Plug-in
 • User-defined field: Bar Code, QR Code, Logos, Clock, Bộ đếm, phân loại, v.v...
 • Ink types: Pigment/ Dyeu
 • Print head: Constant temperature, Diameter: 35 mm, Length: 260 mm
 • Print tube: Length: 2700 mm, Diameter: 21 mm, Bending radius: 150 mm
 • Electricity: 200 - 240 VAC, 50 HZ
 • Power: 120 - 150 w
 • Net weight: 27 kgs
 
Register to receive news by e-mail Register